FAQ's

 

 

 

 

Is een syndicus verplicht?        

 

Wat zijn de taken van een syndicus?    

 

Wat is een vme?      

Aan wie kan een mede-eigenaar volmacht geven?

Een gedwongen mede-eigendom valt onder de bepalingen van artikels 577-2 tot 577-14 van het burgerlijk wetboek en hier is een syndicus verplicht.
Het hoeft echter geen professioneel syndicus te zijn. Ook een mede-eigenaar kan aangesteld worden.
Een professioneel syndicus biedt wel een serieuze meerwaarde in een steeds complexer wordend geheel van regelgevingen en wetten. Ervaring leert ook dat het de goede verstandhouding in een residentie bevordert.

De wettelijke taken van een syndicus zijn opgesomd in artikel 577-8 §4

De syndicus staat in voor het administratief, technisch en financieel beheer van de residentie.
Het administratieve luik omvat het bijeenroepen van algemene vergaderingen, correspondentie met leveranciers en mede-eigenaars, het afsluiten van contracten, enz.
Het technische luik omvat het toezien op de veiligheid, het bedrijfsklaar houden van gemeenschappelijke technische installaties zoals de lift, het opvolgen van renovatiewerken,...
Het financiële luik bestaat uit het voeren van de boekhouding van de residentie: facturen betalen, provisies opvragen, eventueel achterstallen innen,...

"vme" staat voor Vereniging van Mede-Eigenaars.

Alle eigenaars van een residentie samen vormen de vme.

Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber. Dit hoeft geen lid van de algemene vergadering te zijn. De syndicus van de residentie kan evenwel niet optreden als lasthebber.

De volmacht moet de naam vermelden van de lasthebber en mag slechts gelden voor één vergadering (notariële volmachten vormen hierop een uitzondering).

Een lasthebber mag niet meer dan drie volmachten hebben. Hierop is één uitzondering voorzien: meer dan drie volmachten is toegelaten, op voorwaarde dat het totaal van de volmachten niet meer dan 10 % van het totaal van de aandelen van de residentie vertegenwoordigt.

Dimvan BVBA  |  Mellestraat 231  |  8501 Heule  |  Tel.: 056/37 44 15  |  Fax: 056/37 37 76  |  BTW: BE 0421.509.639  |  E-mail:
Webdesign by IDcreation 2012