Syndicus

Wat doet een syndicus?

Een syndicus staat in voor het beheer van de gemeenschappelijke delen in een mede-eigendom, binnen het kader van artikelen 577-2 tot 577-14 van het Burgerlijk Wetboek.

Zijn opdrachtenákunnen opgesplitst worden in 3 gebieden:

Administratief beheer:
Er wordt een basisdossier dat de statuten, de plannen, verzekeringspolissen en dergelijke bevat, opgemaakt voor elk gebouw. Dit dossier wordt bijgehouden en systematisch aangevuld.
De syndicus sluit in naam van de vereniging van mede-eigenaars de nodige contractenávoor het onderhoud van het gebouw (poetsen, brandbeveiliging, liftonderhoud, electriciteitslevering, water,...). Hij onderhoudt de contacten met eigenaars, leveranciers en derden. Minstens ÚÚn keer per jaar organiseert de syndicus een algemene vergadering, waar de mede-eigenaars de nodige beslissingen nemen over deá werking van de residentie.
Het opvolgen van juridische en/of verzekeringsdossiers, het opmaken van het reglement van inwendige orde, het beantwoorden van vragen van mede-eigenaars vallen hier ook onder.

Financieel beheer:
De syndicus zorgt voor de stipteábetaling van de facturen en voor een correcte inning van de bijdragen van de eigenaars.
Als professioneel syndicus werkt Dimvan bvba met een systeem van dubbele boekhouding, zodat de eigenaars een perfect beeld krijgen van de financiŰle stromen binnen de residentie. Minstens 1 keer per jaar ontvangen de mede-eigenaars een gedetailleerde afrekening, waaruit zij duidelijk kunnen opmaken welke kosten verbonden zijn hun kavel.

Technisch beheer:
Hieronder valt het opvolgen van de periodieke onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw en zijnátechnische installaties. Ook de door de algemene vergadering besliste werken worden van dichtbij opgevolgd.
Een goed technisch beheer is cruciaal voor het behoud van de waarde van uw vastgoed.

 

Dimvan BVBA  |  Mellestraat 231  |  8501 Heule  |  Tel.: 056/37 44 15  |  Fax: 056/37 37 76  |  BTW: BE 0421.509.639  |  E-mail:
Webdesign by IDcreation 2012